ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Λόγω της φύσης του επαγγέλματος και του υψηλού βαθμού επικινδυνότητας που έχει να αντιμετωπίσει στις αποστολές της, καθημερινά η εταιρεία καλείται να είναι σε εγρήγορση και να διατηρεί τα πρότυπα για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος ασφαλούς διαχείρησης.

Αρχή της L&M Seamasters είναι να έχει τα πληρώματα και τον στόλο της σ‘ ετοιμότητα, να τηρεί τις διαδικασίες που προάγουν την ασφάλεια και την σωστή λειτουργία στις επιχειρήσεις της και να αναπτύσσει συνεχώς την τεχνογνωσία και την τεχνοτροπία της σαν εταιρεία.

Η διαχείριση γίνεται σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο σε μόνιμη βάση στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας.

Όπου κριθεί αναγκαίο με γνώμονα την ασφάλεια και την αποστολή ναυλώνει και διαχειρίζεται πλοία προς την επίτευξη της αποστολής που αναλαμβάνει.

Scroll to Top