ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΛΑΣΗΣ

Η άμεση ανταπόκριση επί 24ωρου βάσεως, η πιστή και σωστή τήρηση των διαδικασιών και η εκπλήρωση της αποστολής με ασφάλεια είναι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία μας και οι κυβερνήτες της.

Κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων, παρέχει συνεχής υποστήριξη σε:

  1. Υπηρεσίες μεταφοράς-παράδοσης προμηθειών
  2. Υπηρεσίες ρυμουλκών σε επιχειρήσεις μεταγγίσεως φορτίου από πλοίο σε πλοίο
  3. Υπηρεσίες ρυμουλκών κατά την διάρκεια φόρτωσης εκφόρτωσης σε μονομπόι
  4. Παράδοση – Μεταφορά ποσίμου νερού μέχρι και 250 τόννους
  5. Μεταφορές πληρωμάτων
Scroll to Top