ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες υποβρυχίων εργασιών από την εταιρεία μας ξεκίνησαν από το 1984 από ομάδα επαγγελματιών δυτών και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

Απαρτίζεται από μόνιμο προσωπικό 4 δυτών, πεπειραμένους στο αντικείμενο και συνεργάζεται όπου κριθεί αναγκαίο για περαιτέρω άτομα – ναυαγιαιρέσεις πλοίων, υποβρύχιες κατασκευές – συντηρήσεις – με πιστοποιημένους επαγγελματίες δύτες όπου και όποτε της ζητηθεί.

Στα χρόνια λειτουργίας της έχει αναλάβει ποικίλες αποστολές διασώσεων και συντηρήσεως πλοίων και καταπιάνεται επί μονίμου βάσεως στους καθαρισμούς υφάλων και στις επιθεωρήσεις κλάσεως.

Πιο συγκεκριμένα καταπιάνεται

 • Καθαρισμούς υφάλων.
 • Γυάλισμα προπέλας.
 • Επιθεωρήσεις υφάλων (cctv/video, φωτογραφίες ,μετρήσεις διακένου τελικού άξονα μετρήσεις τιμονιού).
 • Τοποθέτηση / Αντικατάσταση ανοδίων.
 • Ναυαγιαιρέσεις.
 • Ανελκύσεις βυθισμένων αντικειμένων (άγκυρες αλυσίδες κτλ).
 • Επιδιορθώσεις ανοιγμάτων και ριγμάτων.
 • Κατασκευή και επανατοποθέτηση προστατευτικού τελικού άξονα .
 • Στεγανοποίηση υφάλων για είσοδο και εργασία σε δεξαμενή .
 • Συγκολλήσεις – υποβρύχιες σιδηρουργικές εργασίες.
 • Ανίχνευση και επιδιόρθωση διαρροής .
 • Εγκαταστάσεις επιδιορθώσεις και επιθεωρήσεις αγωγών.
 • Επιστρώσεις βυθού
 • Συντηρήσεις λιμένων

Η L&M Seamasters είναι σε ετοιμότητα και τις 24 ώρες της ημέρας και ανταποκρίνεται άμεσα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Είναι πιστοποιημένη και αναγνωρισμένη στο να εκτελεί υποβρύχιες επιθεωρήσεις από:

 1. American Bureau of Shipping (ABS)
 2. Registro Italiano Navale (RINA)
 3. Germanicher Lloyd – DNV
 4. Bureau Veritas
 5. Lloyd’s Register
 6. Russian Maritime Register of Shipping
Scroll to Top