ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η εταιρεία L&M Seamasters είναι στον χώρο της βοηθητικής ναυτιλίας από το 1984 μέχρι και σήμερα. Αναλαμβάνει ρυμουλκήσεις λιμένος και ανοιχτής θαλάσσης όπου και όποτε της ζητηθεί 24 ώρες το 24 ώρο 365 μέρες τον χρόνο.

Διαθέτει στις τάξεις της και διαχειρίζεται δικά της ρυμουλκά. Aναλόγως της φύσης των εργασιών και αναγκών προς την ασφαλή αξιόπιστη και άμεση ανταπόκριση της ληφθείσας αποστολής ναυλώνει και διαχειρίζεται πλοία όπου το απαιτούν οι ανάγκες της δουλειάς.

Ο στόλος της είναι άριστα συντηρημένος με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και πληρή τις απαιτήσεις, διεθνών αναγνωρισμένων ναυτιλιακών οργανισμών και νηογνωμόνων. Οι κυβερνήτες καθώς και η στελέχωση σε γραφειακό επίπεδο αποτελείται από πιστοποιημένους και πεπειραμένους ναυτικούς, γνώστες του ναυτιλιακού αντικειμένου και της ναυτικής τέχνης.

Έχει φέρει εις πέρας με ασφάλεια μέχρι τώρα, ρυμουλκήσεις πλοίων, βυθοκόρων και διαφορετικής φύσεως πλωτά ναυπηγήματα και αναλαμβάνει τις υπηρεσίες ρυμουλκών σε φορτοεκφορτώσεις σε SBM και STS επιχειρήσεις.

Scroll to Top