ΙΣΤΟΡΙΚΟ

H L&M SEAMASTERS είναι η πρώτη καταδυτική εταιρεία που ιδρύεται στην Κύπρο με σκοπό να προσφέρει με επαγγελματισμό και ποιότητα τις υπηρεσίες της στον τομέα των υποβρυχίων εργασιών.

Η δραστηριοποίηση της εταιρείας ξεκίνησε το 1984 με την αγορά του καταδυτικού σκάφους “MAISTROS”. Το σκάφος αυτό εξοπλίστηκε με σύγχρονα εργαλεία καθαρισμού υφάλων, υποβρύχια ηλεκτροσυγκόλιση, και υποβρύχια video camera για επιθεωρήσεις κλάσεως.

Στόχος της εταιρείας ήταν να προσφέρει στην ναυτιλιακή αγορά ποιοτικές υπηρεσίες όσο αφορά τις υποβρύχιες εργασίες.

Εφτά χρόνια μετά -το 1991- η εταιρεία επένδυσε στη αγορά ενός ρυμουλκού. Σκοπός αυτής της αγοράς ήταν πρώτον ν’ αυξήσει τις δυνατότητες της στον τομέα διασώσεων – ναυαγιαιρέσεων πλοίων και δεύτερον να δραστηριοποιηθεί στον χώρο των ρυμουλκήσεων.

Το 2001 ναυπηγήθηκε η πάριζα “Μ.Ε.Κ”. Νηολογήθηκε τον ίδιο χρόνο και ξεκίνησε να προμηθεύει πόσιμο νερό καθώς και να μεταφέρει φορτία στα πλοία που προσέγγιζαν την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

H συντήρηση σε τεχνικό επίπεδο, καθώς και οργάνωση και λειτουργία σε επιχειρησιακή βάση γινόταν από τους ιδιοκτήτες της.

Αφoμιώνοντας την εμπειρία , αφού είδη μετρούσε δύο δεκαετίες σχεδόν στον χώρο της βοηθητικής ναυτιλίας, η εταιρεία εδραιώνεται στον χώρο και ακολουθεί την ανάπτυξη που μεσολαβεί στον κλάδο της ναυτιλίας.

Η αγορά του ρυμουλκού “PEGASUS” και του ρυμουλκού “PILEAS” έδωσε καινούργια ώθηση στην εταιρεία δίνοντας της μια άλλη δυναμική. Η διαχείρηση των τριών ρυμουλκών γινοταν από την εταιρεία μας Αυτό απαιτούσε περαιτέρω οργάνωση σε γραφειακό επίπεδο, επάνδρωση των δύο ρυμουλκών, και συνεχής συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού τους. Το τεχνικό τμήμα αναβαθμίστηκε, το τμήμα πληρωμάτων και το τμήμα προμηθειών ξεκίνησε να λειτουργεί και διαδικασίες ασφαλούς διαχείρησης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε πληρώματα των ρυμουλκών και σε γραφείο ήταν επιβεβλημένη για την σωστή λειτουργία της εταιρείας, στις απαιτήσεις της σύγχρονης ναυτιλίας.

Εν πλώ υπηρεσίες ρυμουλκών που αφορούν επιχειρήσεις μεταγγίσεως φορτίου από πλοίο σε πλοίο και υπηρεσίες ρυμουλκών σε επιχειρήσεις φορτώσεως – εκφορτώσεως σε μονομπόι, αναλαμβάνονται σε μόνιμη βάση από την εταιρεία μας.

Ρυμουλκήσεις λιμένος και ανοιχτής θαλάσσης γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το 2009 ενσωματώθηκε στον στόλο το S/B “DIONI” με σκοπό να μεταφέρει –προμηθεύει πληρώματα και προμήθειες στα πλοία που προσεγγίζουν την περιοχή της ανατολικής μεσογείου.

Στόχος της εταιρείας ήταν και είναι να εκπαιδεύεται το προσωπικό, καλλιεργώντας του την πρακτική σοφία, την ασφαλή λειτουργία και τις σωστές διαδικασίες και δεύτερον να δημιουργήσει ευέλικτη και αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ εταιρείας και πελάτη.

Η L&M SEAMASTERS σήμερα στελεχώνεται από έμπειρη ομάδα με αποτελεσματικότητα στις επιχειρήσεις της, έτοιμη να προσφέρει τις υπηρεσίες της όπως και όποτε την χρειαστείται.

Scroll to Top